Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповед № 59 и 60 за разпределение на бюджета в детските градини и училищата 28 Февруари 2017 2037
О Б Я В Л Е Н И Е № 70 00-8 20 Февруари 2017 1994
Годишен отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност 16 Февруари 2017 1965
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 2344
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 2044
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 1897
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 2104
Решения Еко метал 30 Декември 2016 2195
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4647 и № 70 00-1422 30 Декември 2016 2230
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4610 23 Ноември 2016 2752