Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с Решение №9 взето с протокол 3 от 28.11.2019 год. на Общински съвет Калояново 16 Декември 2019 1299
Съобщение за публично обявяване на разрешително за водовземане на подпочвени води 18 Декември 2019 1075
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 09 Декември 2019 1165
Разрешително по ЗУО на "АСТА ГРУП" ООД 09 Декември 2019 1155
Относно Процедури по издаване на разрешителни от Басейнова дирекция 25 Ноември 2019 1407
Покана за 3-то заседание на ОбС на 28.11.2019г от 14:00 ч. 25 Ноември 2019 1341
План-сметка и ТБО 2020 г. 22 Ноември 2019 1400
Покана за 2-ро заседание на ОбС на 19.11.2019г от 14:00 ч. 15 Ноември 2019 1379
График на мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци 15 Ноември 2019 1320
Решение № 09-ДО-1089-05 от 31.10.2019 г 12 Ноември 2019 1283