Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съобщение от ОСЗ Калояново 04 Август 2020 1143
Съобщение 21 Юли 2020 1091
Покана за 11-то заседание на ОбС на 15.07.2020 14 Юли 2020 1307
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлен имот в село Иван Вазово 07 Юли 2020 1163
Покана за 10-то редовно заседание на ОбС на 25.06.2020 г. 19 Юни 2020 1160
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ 16 Юни 2020 1187
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019 г. 10 Юни 2020 1284
Публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Стряма, с цел – „промишлено водоснабдяване“ 04 Юни 2020 1254
Съобщение 28 Май 2020 1185
Заповед № РД-01-277/26.05.2020 на Министъра на здравеопазването 27 Май 2020 1297