Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съобщение относно посещение на мобилна група експерти на НОИ на 10.09.2019 г. 04 Септември 2019 1000
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за имот в землището на село Калояново 25 Юли 2019 1075
Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Началник-отдел "Устройство на територията" 01 Август 2019 1079
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 1665
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 1421
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 1380
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 1531
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 1512
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 1537
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 1512