Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 798
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 856
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 802
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 940
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 876
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 1086
Обявления относно решения от заседания на Общински съвет Калояново 28 Декември 2018 515
Заповеди относно полски пътища и канали 17 Декември 2018 523
Решение № 09-ДО-1127-01/09.10.2018 на МОСВ 08 Ноември 2018 592
Относно водовземане от подземни води в с. Житница 16 Октомври 2018 583