Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Дневен ред 5-то ОбС на 30.01.2020 г. 24 Януари 2020 357
Обявление относно постъпил проект за ПУП 30 Декември 2019 287
Решение № 09-ДО-1115-02/11.12.2019 г. на МОСВ 23 Декември 2019 246
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с Решение №9 взето с протокол 3 от 28.11.2019 год. на Общински съвет Калояново 16 Декември 2019 366
Съобщение за публично обявяване на разрешително за водовземане на подпочвени води 18 Декември 2019 222
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 09 Декември 2019 242
Разрешително по ЗУО на "АСТА ГРУП" ООД 09 Декември 2019 254
Относно Процедури по издаване на разрешителни от Басейнова дирекция 25 Ноември 2019 377
Покана за 3-то заседание на ОбС на 28.11.2019г от 14:00 ч. 25 Ноември 2019 399
План-сметка и ТБО 2020 г. 22 Ноември 2019 337