Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Уведомление за 28-мо ОбС на 26.08.2021 г. от 14:00 ч. 20 Август 2021 374
Уведомление за 27-мо извънредно ОбС на 18.08.2021г. 16 Август 2021 395
Съобщения до допуснатите участници в конкурсите за Началник ВО и Началник УТ 06 Август 2021 366
Съобщения до допуснатите кандидати за конкурсите за Ръководител звено вътрешен одит и Началник отдел УТ 29 Юли 2021 394
Уведомление за провеждане на 26-то ОбС на 29.07.2021 г. 23 Юли 2021 455
Списъци на допуснатите кандидати за конкурсите за длъжности Ръководител отдел УТ и Ръководител Звено Одит 23 Юли 2021 455
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛОЯНОВО 06 Юли 2021 529
Уведомление за населението за 25-то извънредно заседание на ОбС 05 Юли 2021 395
Акуализация по бюджета за 2021г 02 Юли 2021 432
Покана за населението за 24-то заседание на ОбС 18 Юни 2021 440