Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода 02 Октомври 2018 684
Обявления за обществено обсъждане 14 Август 2018 810
Обявление относно ПУП-ПРЗ за поземлен имот в с. Ръжево 28 Юни 2018 840
Относно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) 07 Юни 2018 787
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета на Община Калояново за 2017 г. 06 Юни 2018 765
Обявления относно промяна на ПУП с. Калояново и с. Иван Вазово 05 Юни 2018 768
Годишни общински празници, 25 - 28 май 2018 г. 22 Май 2018 803
Регистрационен документ по ЗУО на "САГРАДА"ООД 22 Май 2018 770
Протокол за разпределяне на пасища и мери за стопанската 2018/2019 г. 08 Май 2018 747
Обява на Дирекция "Бюро по труда - Марица" 20 Април 2018 940